Quote

//

Bježala bih.

Od ljudi. Od svijeta, od sebe same.

Bježala bih kud me noge nose, ne bih birala put.

Samo da idem. Da ideš, od mene. Iz mene.

Da nestane sve ovo što boli.

Rane su prevelike, dva vojnika su pala. Ostali su trzaji. Borba je dugo i trajala.

Bilo gdje, i na drugi kraj svijeta pristajem, samo da ne mislim.

Da se spasim.

Al’ od sebe se pobjeći ne može.