WELCOME TO MY BLOG
Sve će proć'..I tuga i radost. Baš tu je utjeha.
CREDITS
Made:~honeeybee Visits:9610
z ' Bismillom
08.10.2018.

Ja bih da te ljubim tu i tu, tu i tu i tu i tu i tu

Ako muškarac želi od vas seks, uradiće sve da ga dobije. Kad odustane od toga da dobije seks, jer zna da ga neće dobiti, zašto ostaje? Zašto je i dalje tu? Bitna stavka, zaista zna, da seks nije u opciji. Hajte, muškarci, objasnite mi se.